Serenades Union komt graag bij u langs

 

Jaarlijks verzorgt Harmonie Union tal van serenades voor inwoners, verenigingen en instellingen die iets bijzonders te vieren hebben. De waardering voor deze optredens is steeds groot en wordt vaak ook nog eens onderstreept met het overhandigen van een envelop met inhoud. Vanzelfsprekend komt die bijdrage voor onze vereniging natuurlijk altijd goed van pas, maar dat is niet de belangrijkste reden waarom wij uitrukken. Union beschouwt het verzorgen van serenades als vanzelfsprekend, wij zijn een vereniging van het dorp Nuland en vóór het dorp Nuland. Dat neemt niet weg, dat wij ook keuzes moeten maken.

 

Er komt voor het brengen van een serenade nogal wat kijken. Wanneer Union zich bij een serenade voor u heeft opgesteld met majorettes, slagwerkers en het orkest, dan is daar al heel wat aan vooraf gegaan. Niet zelden moeten leden wat eerder weg van hun werk, het huiswerk even laten voor wat het is, snel even eten, soms kinderen even bij iemand anders onderbrengen, omkleden, instrumenten uit ‘De Meent’ halen, etc. etc. Het is dan ook logisch, dat het lang niet altijd alle leden lukt om op tijd present te zijn. We blijven daarvoor natuurlijk wel ons uiterste best doen. Nuland is een actieve dorpsgemeenschap en wanneer we zouden willen, dan vindt (misschien wat overdreven) er elke week wel ergens een gebeurtenis plaats waarbij we als Union een serenade zouden kunnen gaan breken. Dat is natuurlijk geen haalbare kaart. Vandaar dat we als vereniging rond het verzorgen van serenades wat uitgangspunten hebben geformuleerd. Wanneer kunt u op ons rekenen?

 

  • Uitgangspunt is, dat er altijd richting Harmonie Union een vraag wordt gesteld. Soms weten onze leden wel wanneer iemand iets te vieren heeft, maar er ontgaat ons natuurlijk ook wel eens wat. Dus: u benadert ons met het verzoek om een serenade: wij kijken dan of één van de volgende situaties aan de orde is
  • Bij 50, 60, 65, 70-jarige bruiloft. (voor eigen leden vanaf 40 jarige bruiloft)
  • Bij 50, 75, 100 etc. jubilea van Nulandse verenigingen
  • Bij een honderdjarige
  • Bij de opening van een Nulands bedrijf of bij het 25, 50, 75 etc. bestaan van een bedrijf, voor zover het gaat om leden van de vriendenclub van Union of sponsors van onze taptoe
  • Wanneer aan een inwoner van Nuland een Koninklijke onderscheiding (dus geen gemeentelijke of provinciale) onderscheiding is toegekend
  • Bij nationale, Europese, olympische of wereldtitels, behaald door inwoners uit Nuland
  • Bij bijzondere jubilea van collega muziekverenigingen in de regio Brabant Noord-Oost

 

Het lijkt een allesomvattende opsomming, maar er kunnen zich altijd nog weer bijzondere situaties voordoen waarmee we geen rekening hebben gehouden. Op dat moment kan het bestuur van Union besluiten ook dan een serenade te verzorgen. Voor eigen leden gelden uiteraard nog een aantal andere uitgangspunten.

 

Vragen met betrekking tot het verzorgen van een serenade door Harmonie Union kunt u stellen aan onze voorzitter Wilfred van Erp, te Nuland, tel. (073)- 5325386 of via secretariaatunion@gmail.com


Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Candlelight Concert 2018 Candlelight Concert 2018