Commissies

Vele leden dragen hun steentje bij in diverse commissies. Hierdoor wordt veel betrokkenheid en draagvlak gecreëerd.

Harmonie Union is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dit mogen ook zeker mensen zijn van buiten de vereniging.

Heb je interesse neem dan contact op met het bestuur.

Muziek Commissie
De concertcommissie wordt gevormd door de dirigent en enkele leden van het harmonieorkest, waarbij er naar wordt gestreefd om een afspiegeling te vormen van het harmonieorkest. De commissie adviseert het bestuur over het muzikale beleid van het harmonieorkest en stelt het programma voor de concerten samen.

 

De commissie bestaat uit: 

Olaf Baeke (Dirigent)

Maarten van Leeuwen

Co van Leeuwen

Edwin Krijnen

Suzanne op 't Hof

Henk Smits

Evenementen Commissie
Zij richten zich op concerten/evenementen die niet jaarlijks terugkeren.

Bijvoorbeeld de Taptoe en Vrienden van Union Live.


De vaste commissie bestaat uit:

Nico Bijveld

Twan van Erp

Ruben van Hoek

 

Daarnaast worden er per evenement mensen bijgevraagd.

Jeugd Commissie
De jeugd commissie begeleidt de leerlingen van zowel slagwerk als blaasinstrumenten. Zij zorgen voor opleidingen, hebben contact met de docenten, dirigenten en ouders. Jaarlijks wordt er een voorspeelavond georganiseerd en diverse optredens.

 

Verder houden zij zich bezig met jeugdwerving middels het bezoeken van scholen en het BSO project.

Als laatste organiseren zij ook activiteiten voor de jeugd zoals een sinterklaas avond en een jaarlijks jeugduitstapje.

 

De commissie bestaat uit:

Petra vd Doelen

 

Heb je vragen? jeugdunion@gmail.com

 

Concert Commissie

De concert commissie geeft invulling aan concerten dmv thema's. Ook regelen zij organisatorisch een hoop. Zij zijn een belangrijke schakel tussen bestuur & dirigent. 

 

De concertcomissie bestaat uit:

Maurice van Nistelrooij

Erika Korsten

Jeroen van Nistelrooij

Mirella Derks

 

PR Commissie
De PR-commissie verzorgt de publiciteit rond optredens en andere activiteiten van Union. De PR-commissie bestaat uit Maarten van Leeuwen & Monique Renders

Kamp Commissie
Bij voldoende jeugdleerlingen wordt er een kamp georganiseerd. De nadruk ligt dan op plezier maken ipv muziek maken. 

 

De kampcommisssie bestaat uit:

Bas van Erp

Ruud Korsten

Jeroen Pelders

Anne van de Moosdijk

Maurice van Nistelrooij

 

 

Uniformen Commissie

De kledingcommissie draagt zorg voor het beheer van de uniformen van de vereniging. 

Past je pak niet meer goed? Neem contact op met Miriam van Griensven.

Instrument Commissie

Henk Krijnen zorgt voor reparaties van instrumenten. Voor advies bij aanschaf van nieuwe instrumenten kun je contact opnemen met Henk Krijnen

Sponsor Commissie

De sponsorcommissie zoekt nieuwe sponsors en onderhoudt de relaties met de bestaande sponsors.

 

De commissie wordt momenteel gevormd door Wilfred van Erp & Vacature.

Facebook
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.