Contributie

Alle leden verplichten zich tot het betalen van een financiële bijdrage aan de vereniging. Deze bijdrage is (afhankelijk van de persoonlijke situatie) opgebouwd uit contributie, lesgeld, en bijdragen aan het instrumenten en uniformenfonds. Leerlingen starten pas met het betalen van contributie en lesgeld na een vooraf met de leerlingencoördinator overeengekomen aantal proeflessen.

 

De financiële bijdragen worden door de penningmeester elk kwartaal middels een automatische incasso geïnd. Een tweede, derde of volgend lid uit één gezin krijgt korting. Eenmaal per jaar ontvangen leden een persoonlijke brief met toelichting over hun contributieopbouw.

   

 

Gezinskorting: partners + Kinderen t/m 25 jaar wonend op hetzelfde adres.

1 lid:       0% korting
2 leden: 10% korting op totaalsom
3 leden: 20% korting op totaalsom
4 leden of meer: 25% korting op totaalsom

 

Contributiewijzigingen worden besproken tijdens de algemene ledenvergadering.

 

 

Het beëindigen van het lidmaatschap dient per email te gebeuren bij de penningmeester. (secretariaatunion@gmail.com) Het afmelden kan alleen per de eerste van elk kwartaal. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

Facebook
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.