Lid worden

Harmonie Union biedt ‘jong’ muzikaal talent alle kansen om binnen haar vereniging een gedegen muzikale opleiding te volgen.
Men kan eerst 6 proeflessen volgen om te kijken of ze het echt leuk vinden. Daarna kan men starten met lessen van een gediplomeerde docent. (Bij aanstelling docenten/dirigenten wordt om een VOG gevraagd)

Ouders en leerlingen worden jaarlijks door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd over de vorderingen die zijn gemaakt. Elk jaar kunnen onze leerlingen ook aan familie, vriendjes en vriendinnetjes en andere belangstellenden laten horen waar zij op dat moment muzikaal staan. Hiervoor organiseert de vereniging in december een voorspeelavond in ‘de Meent’.


Lessen Blazers
Elke leerling krijgt elke week 20 minuten individueel les, tenzij in onderling overleg anders wordt bepaald. Deze lessen vinden meestal plaats in ‘de Meent’.  In sommige gevallen wordt samenwerking opgezocht met een collega vereniging en wordt een docent gedeeld.

Onderling ruilen van lestijd is mogelijk, altijd natuurlijk in overleg met de docent. Als een leerling een keer niet op de les aanwezig kan zijn is het prettig dit zo spoedig mogelijk bij de docent te melden.

 

Lessen Slagwerk
De lessen van de slagwerkers worden verzorgd door Rhythm Impact uit Berlicum, tel. 073-5032944, info@rhythmimpact.nl, www.rhythmimpact.nl

De leerling slagwerkers beginnen op een oefenpad en zodra ze bij de B-selectie meespelen, krijgen ze een snaredrum in bruikleen.

De lessen zijn op voornamelijk op maandag in ‘de Meent’. In overleg met dirigent en leerling kan hier soms van afgeweken worden.

 

Aanmelden kan bij de contactpersoon van de gelediging (Wilfred voor slagwerk, Petra voor jeugd, Edwin voor orkest & Dilianne voor majorettes)

U ontvangt een inschrijvingsformulier & informtieboekje voor nieuwe leden.

Facebook
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.