Jubilarissenconcert, met maar liefst 8 jubilarissen

Doordat we afgelopen jaar geen jubilarissen konden huldigen hebben we er dit jaar extra veel. Maar liefst 8 jubilarissen die al Union al jaren trouw zijn.  Het orkest en slagwerkgroep luisterden dit concert op met een aantal nummers. We waren blij om allemaal weer muziek te mogen maken. 
Isa Clement en Mila van Nistelrooij 
Isa en Mila zijn echte kartrekkers binnen de majorettegroep. De Majorettes hebben de laatste jaren veel verloop gehad, maar zij zijn de groep altijd trouw gebleven. Ze zijn altijd stug doorgegaan met het oefenen van mooie shows voor Brabantse en Nederlandse Kampioenschappen en met deze instelling wisten ze nieuwelingen te stimuleren om er ook bij te blijven.  
Isa en Mila waren vorig jaar 10 jaar lid van Union en dan spreken we in de kringen van majorettes over een jubileum.  Daar kunnen we als vereniging alleen maar veel bewondering en respect voor hebben. Meiden proficiat! 
 
Maurice van Nistelrooij en Jan van Nistelrooij 
Maurice actief bij de slagwerkgroep heeft zich de afgelopen jaren binnen Union steeds meer ontwikkeld tot één van de leden die naast hun muzikale inbreng ook verantwoordelijkheid willen nemen waar het gaat om het organisatorische reilen en zeilen binnen de vereniging. Maurice is dit jaar 25 jaar lid. Van harte gefeliciteerd.
 
Jan van Nistelrooij is dit jaar 40 jaar lid van onze vereniging. Hoewel hij als slagwerker soms behoorlijk wat herrie kan maken, is Jan een lid dat stilletjes zijn gang gaat. Niet iemand die zo nodig op de voorgrond wil staan. Rustig en bedaard en soms wat droge humor. Een gewaardeerd lid dat ondanks dat de muziek verandert mooi zijn partijtje mee slaat. Daarnaast laat hij zien dat de slagwerkgroep een mooie groep kameraden is waar ruimte is voor nieuwe jeugdleden. En zo ontstaat er een hechte trouwe groep slagwerkers. 

Edwin Krijnen en Willy Bosch….en Gerard van Oers 
Edwin Krijnen is dit jaar ook 40 jaar lid. Naast muzikant zit hij sinds een aantal jaar ook in het bestuur. Daarvoor stak hij zijn mening nooit onder stoelen en banken en kon men regelmatig rekenen op opbouwende kritiek en suggesties van zijn kant. Vanaf de zijlijn is dat vaak makkelijk en daarom is het te prijzen dat hij zijn nek uitstak en bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich nam. Dat was direct vanaf het begin merkbaar. Heldere communicatie, duidelijke afspraken, vernieuwende initiatieven. Die bestuursfunctie ligt hem wel.
In de achterliggende Coronatijd bleek ook eens te meer de digitale handigheid van Edwin bij bijvoorbeeld het organiseren van Zoommeetings voor de muziekcommissie. Voor een flitsende powerpointpresentatie draait hij zijn hand niet om. Muzikaal is hij al vele jaren op zijn hoorn een belangrijke spil binnen het orkest, maar daarnaast bemoeit hij zich ook steeds meer met de keuze van het repertoire. Dat vooral om het voor de jongere leden interessant en leuk te houden. Het lijken allemaal kleine dingetjes, maar ze zijn belangrijk om Union ook de komende jaren voor leden als toehoorders aantrekkelijk te houden. Een periode van 40 jaar die is omgevlogen. Een jonkie uit Geffen heeft ongemerkt toegewerkt naar een mooi jubileum in Nuland. Hoe mooi kan het zijn! Van harte proficiat Edwin! 
Willy is een rustend lid. Dat is zeker niet negatief bedoeld want Willy heeft als secretaris vele jaren op meer dan uitstekende wijze onze vereniging gediend. Toen hij die taak neerlegde bleef hij Union trouw. Niet zelden bezoekt hij op woensdagavond de derde helft van het orkest en laat hij onder het genot van zijn onafscheidelijke glaasje rode wijn zijn mening over het wel en wee binnen Union en Nuland horen. Dat ook een rustend lid van grote waarde kan zijn bewijst Willy nog regelmatig. Het is iemand met vele contacten en invloed en daar kunnen we als vereniging soms handig gebruik van maken. Denk daarbij bijvoorbeeld alleen maar aan zijn rol als bestuurslid van ‘de Meent’ en nog veel belangrijker de directe en indirecte sponsoring vanuit ‘zijn’ drukkerij Wihabo. Hoewel inmiddels wat meer op de achtergrond zijn en blijven oud bestuursleden als Willy van grote waarde voor Harmonie Union en het is daarom niet meer dan terecht dat we hem hier vandaag in het zonnetje zetten vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Willy van harte proficiat! 
Gerard van Oers, ruim 25 jaar lid zetten we vandaag ook in het zonnetje. Gerard, een zeer gewaardeerd oud-voorzitter van onze vereniging, die ruim 10 jaar onze voorzitter is geweest. Ook hij is Union nog steeds trouw gebleven als lid. Niet meer zo op de voorgrond om hij zijn opvolgers niet voor de voeten wil lopen. Maar hij mist geen concert. Officieel 28 jaar lid, zij het wat laat, van harte proficiat! 
 
Jo van Druenen 
Het werd bij de familie van Druenen met de paplepel ingegoten. Er bestaat geen leven zonder muziek, geen leven zonder Harmonie Union. Vader Jan zette de toon en na hem volgden kinderen en kleinkinderen. Soms voor even, vaak voor langere tijd. We sluiten deze serie jubilarissen vandaag af met een wel heel bijzonder jubileum: 65 jaar lid. We kunnen ons onze vereniging niet meer voorstellen zonder de muzikale inbreng van Jo van Druenen. Hoewel het met de jaren wat moeilijker wordt, weet Jo gelukkig niet van opgeven. Gesteund door zijn Ria, blijft hij zijn vereniging en de trompet trouw. Geen lid die ooit een bestuursfunctie heeft geambieerd. Als geen ander wist hij dat dat niet bij hem zou passen. Nee, gewoon rustig muziek maken en verder niet te veel poespas. Dat wil allerminst zeggen dat hij verder niets voor de vereniging wil betekenen. Het is een handige Harry op wiens vakmanschap en inzicht we wanneer nodig altijd een beroep mogen doen. Vele jaren lid van hofkapel ‘de Woaterblaozers’ en bijna landelijke bekendheid als trompettist bij de jaarlijkse Dodenherdenking. Tientallen jaren inmiddels speelt hij dan de Last Post. Niet op de voorgrond willen staan, maar de muzikale uitdaging ook niet uit de weg willen gaan. Bij de vijfjaarlijkse taptoe klimt hij telkens weer opnieuw hoog in de kerktoren om vandaar de taptoe te blazen om daarmee het officiële startsein voor dit mooie evenement te geven. 
 
Jo is een man die geëmotioneerd kan raken van mooie muziek. Dat lijkt alleen maar sterker te worden. ‘Ik lijk wel een oud wijf te worden’ zij hij toen de tranen hem weer eens in de ogen stonden. Niets om je voor te schamen, het siert een mooi en betrokken mens.  
 
De afgelopen weken repeteerde Jo lekker mee om de door Olaf geschreven nieuwe mars Stand-Up onder de knie te krijgen. Wat hij niet wist, was dat Olaf deze mars op verzoek speciaal voor Jo heeft gecomponeerd. Een mars met een hoofdrol voor de trompetten en stukjes dixieland en koraalmuziek die Jo zo kan waarderen. Het orkest gaat deze mars zo dadelijk speciaal voor Jo spelen. De titel is niet zonder reden gekozen. Wanneer je iemand waardeert, respecteert en wil eren, dan sta je op ga je voor hem staan. 
 
Maar daarmee zijn we er nog niet. Ik vind het bijzonder fijn dat we deze speciale mars voor Jo vergezeld mogen laten gaan van de mededeling, dat we als bestuur - wetende dat de leden het zeker met ons eens zullen zijn – hebben besloten Jo van Druenen te benoemen tot ere-lid van Harmonie Union. Jo, van harte proficiat met je jubileum en deze mooie benoeming. Daar hoort wel een verplichting bij: je moet gewoon door blijven gaan, de tijd om de trompet definitief in de koffer op te bergen is nog lang niet aangebroken. 
 
Facebook
Instagram
YouTube

Deze website wil gebruik maken van cookies.